Dret de successió en Mora d’Ebre
Li donem totes les claus que necessita conèixer en matèria de successions.

Dret de Successió

Des de Masegosa & Sans Advocats també li podem oferir assessorament en matèria de dret de successió.

Som un despatx d’advocats situat en la localitat de Mora d’Ebre. Els nostres professionals posseeixen una àmplia experiència en temes relacionats amb dret successori i tot el que això engloba.
El testament o els llegats són aspectes que tots, a la fi, hem de realitzar. Per a això, el nostre despatx compta amb advocats especialistes en herències amb una llarga trajectòria en aquesta matèria.

Per a transmetre béns i drets d’una persona morta resulta essencial la presència d’advocats especialistes que assessorin els hereus perquè es pugui efectuar les tramitacions amb plenes garanties jurídiques.

El nostre servei és integral, és a dir, assessorem i acompanyem durant tot el procés. Abastem des de l’assessorament legal en herències i últimes voluntats, fins a la gestió i gestió de les escriptures i liquidació de l’impost de successions. Sempre garantint la màxima seguretat, responsabilitat i confiança.
En definitiva, ens posem a la seva disposició i al seu servei. Durant tot aquest delicat procés els mantindrem informats puntualment de tots els detalls, mantenint una relació pròxima i personal amb vostè, sense perdre mai la professionalitat. Amb nosaltres, vostè sabrà des del principi quin serà l’estratègia per al seu procediment i sobre ella podrà aclarir dubtes, sempre que ho desitgi, amb els nostres lletrats.

A més el nostre despatx col·labora directament en la gestió de les successions dels clients d’OCASO Seguros, en tramitació de l’acceptació d’herència, sol·licitud d’últimes voluntats, obertura de testament, quantificació del cabal hereditari, gestió de l’acceptació davant notari i presentació i liquidació d’impost de successions.

Els nostres serveis

Redacció i/o modificació del testament, declaració d’hereus.
Impostos de successions.
Legítima: determinació, càlcul, reclamacions.

Successions litigioses: resolució de conflictes.
Donaciones.
Tramitació de les operacions de successió.

Contacti amb nosaltres

ELS NOSTRES MILLORS PROFESSIONALS L’ASSESSORARAN